Film Posledná reformácia – Začiatok (2016)2018-01-04T17:22:29+00:00

Posledná reformácia – Začiatok (2016) – Film

Tento dokument teraz mení celý svet! Ukazuje aký bol život prvých učeníkov Ježiša Krista, ktorí chodili po svete a prečo evanjelium naplnilo celú zem. Ukazuje aký by mal byť život každého kresťana – život, kde nás nasledujú znamenia a zázraky.